FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - slovenský jazyk a literatúra

Špeciálna základná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 24, Žarnovica
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
56

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer
- rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
- v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
- v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť
-profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
-súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladov na účel výberového konania podľa osobitného predpisu

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. ( zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov ( viď tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 )