Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 30
Gymnázium
Hubeného 23, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
Str. zdravot. škola
Lichardova 1, Skalica
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
Základná škola s MŠ
Školská 4, Chorvátsky Grob
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
ZŠ s MŠi so SP
Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 16.06.2021
Spojená škola internátna
Vlastenecké nám. 1 , Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 16.06.2021
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 16.06.2021
Materská škola
Prešovská 28, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 15.06.2021
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 11.06.2021
Školská jedáleň pri Základnej škole
Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 10.06.2021
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Kočovce 380, Kočovce
Nepedagogická pozícia 09.06.2021
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva
Veľké Rovné 302 , Veľké Rovné
Nepedagogická pozícia 09.06.2021
Stredná športová škola
Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 10.06.2021
Základná škola s materskou školou
Dolné Zelenice, Dolné Zelenice
Nepedagogická pozícia 09.06.2021
Základná škola
Novomeského 11, Trenčín
Nepedagogická pozícia 08.06.2021
Základná škola s materskou školou
Gaštanová 56, Žilina
Nepedagogická pozícia 04.06.2021
Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej
Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 04.06.2021
Školská jedáleň pri Základnej škole
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 02.06.2021
Základná škola s MŠ
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 02.06.2021
Základná škola s MŠ
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 01.06.2021
Základná škola s materskou školou
Chocholná-Velčice 313, Chocholná-Velčice
Nepedagogická pozícia 31.05.2021