Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 51
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Nepedagogická pozícia 24.6.2024
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 24.6.2024
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina
Nepedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Nepedagogická pozícia 21.6.2024
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7, Levice
Nepedagogická pozícia 20.6.2024
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Nepedagogická pozícia 19.6.2024
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Nepedagogická pozícia 18.6.2024
Materská škola
Kaméliová 10, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Materská škola
Západná 2, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola s materskou školou
Brodňanská 110/17, Žilina
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola s materskou školou
Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola
Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.6.2024
Materská škola
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
Nepedagogická pozícia 11.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
Nepedagogická pozícia 7.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
Nepedagogická pozícia 7.6.2024
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1, Skalica
Nepedagogická pozícia 7.6.2024
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej materskej školy
Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Základná škola
Na dolinách 27, Trenčín
Nepedagogická pozícia 5.6.2024
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, Trnava
Nepedagogická pozícia 5.6.2024