Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 364
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou
Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Spojená škola
Komenského 25, Pezinok
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ako súčasť Spojenej školy
Komenského 25, Pezinok
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Spojená škola
Komenského 25, Pezinok
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s MŠ
Hlavná 37, Vysoká pri Morave
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
Biskupa Királya 5, Komárno
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Školský internát
Trnavská cesta 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Materská škola
Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Školský internát
Trnavská cesta 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola
Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Požiarnická 1, Košice-Juh
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola
Staničná 13, Košice-Juh
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
Pod kostolom 332/25, Hrochoť
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
Pod kostolom 332/25, Hrochoť
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1, Prešov
Pedagogická pozícia 26.9.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 25.9.2021