Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 517
Súkromná materská škola
Dostojevskeho rad 1, Bratislava
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Súkromná materská škola
m. č. Svätý Martin 1935, Senec
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Školská 94, Trstené pri Hornáde
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Materská škola
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 7279/30, Trnava
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Gymnázium
Metodova 2, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Školský internát
Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Spojená škola internátna
Vlastenecké nám. 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola Dr. Ivana Dérera
Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola s materskou školou, Udiča 248
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola s materskou školou, Udiča 248
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Fábryho 44, Košice-Dargovských hrdinov
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola - Alapiskola
Vyškovce nad Ipľom 34, Vyškovce nad Ipľom
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Školská jedáleň pri Materskej škole
Medzilaborecká 4, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Spojená škola
J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 25.9.2023