Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 432
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola s materskou školou
Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola
Pugačevova 1381/7, Humenné
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Evanjelická ZŠ
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola s materskou školou
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9, Trnava
Nepedagogická pozícia 3.12.2021
Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, Gbely
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Materská škola
Estónska 5207/3, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 3.12.2021
SZŠ
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 3.12.2021
Základná škola s materskou školou
Skačany 539, Skačany
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Súkromná základná škola waldorfská
Vihorlatská 10, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 2.12.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 2.12.2021
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Pedagogická pozícia 2.12.2021