Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 1752
Materská škola sv. Vincenta de Paul
Chlumeckého 12, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 7, Hurbanovo
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola
Školská 251, Skároš
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Stredná odborná škola strojnícka
Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Stredná odborná škola strojnícka
Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, Zvolen
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Súkromná stredná športová škola ELBA
Smetanova 2, Prešov
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola
Námestie mladosti 1, Žilina
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Spojená škola
Bratislavská 44, Malinovo
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola s materskou školou Košeca
Školská ulica 243/1, Košeca
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Obchodná akadémia
Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Súkromná materská škola
Kozia 25, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 30.5.2023