Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 9 z 9
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Ul. Dlhá 164/18, Hôrky
Pedagogická pozícia 13.10.2021
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Gymnázium
Veľká okružná 22, Žilina
Pedagogická pozícia 6.10.2021
Základná škola Slovenského národného povstania
Mládeže 289, Strečno
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Základná škola Slovenského národného povstania
Mládeže 289, Strečno
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Základná škola s materskou školou
Školská 490, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 4.10.2021
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, Žilina
Pedagogická pozícia 4.10.2021
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Materská škola
Nezbudská Lúčka 2, Nezbudská Lúčka
Manažment 6.9.2021