Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 45
Základná škola s materskou školou
Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Nepedagogická pozícia 21.6.2024
Základná škola s materskou školou
Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Nepedagogická pozícia 21.6.2024
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Nepedagogická pozícia 21.6.2024
Základná škola s materskou školou
Gaštanová 56, Žilina
Pedagogická pozícia 21.6.2024
Základná škola s materskou školou
Gaštanová 56, Žilina
Pedagogická pozícia 21.6.2024
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
Pedagogická pozícia 21.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2, Žilina
Pedagogická pozícia 19.6.2024
Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Pedagogická pozícia 18.6.2024
Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Pedagogická pozícia 18.6.2024
Gymnázium Kráľovnej pokoja ako organizačná zložka Spojenej školy Kraľovnej pokoja
Na Závaží 2, Žilina
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola s materskou školou
Brodňanská 110/17, Žilina
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50, Žilina
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Školská ulica 399/7, Konská
Pedagogická pozícia 16.6.2024
Stredná športová škola
Rosinská 6, Žilina
Pedagogická pozícia 15.6.2024