Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 8 z 8
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
Nepedagogická pozícia 18.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Nepedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 490, Teplička nad Váhom
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13, Žilina
Pedagogická pozícia 4.1.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Ul. Dlhá 164/18, Hôrky
Pedagogická pozícia 16.12.2021