Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 14 z 14
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 23.11.2022
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Pedagogická pozícia 18.11.2022
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Pedagogická pozícia 18.11.2022
Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 10.11.2022
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 7.11.2022
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 2.11.2022
Stredná odborná škola
Bystrická 4, Žarnovica
Pedagogická pozícia 27.10.2022
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 23.10.2022
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 21.10.2022
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39, Trnava
Pedagogická pozícia 19.10.2022
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 19.9.2022