Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Spojená škola
Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
A. Felcána 4, Hlohovec
Pedagogická pozícia 6.10.2021
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 30.9.2021
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 29.9.2021