Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 26
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9, Trnava
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Spojená škola
Jána Bottu 31, Trnava
Nepedagogická pozícia 7.2.2023
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Pedagogická pozícia 7.2.2023
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Pedagogická pozícia 7.2.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Pedagogická pozícia 7.2.2023
Materská škola
Nám. A.Hlinku 32, Cífer
Pedagogická pozícia 6.2.2023
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
Pedagogická pozícia 6.2.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Pedagogická pozícia 6.2.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Pedagogická pozícia 6.2.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Manažment 6.2.2023
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava
Nepedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola s materskou školou
Kornela Mahra 11, Trnava
Nepedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola
Maxima Gorkého 21, Trnava
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Športová 2, Zavar
Nepedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola s materskou školou
Bučany 155, Bučany
Pedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Pedagogická pozícia 30.1.2023
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23, Trnava
Pedagogická pozícia 27.1.2023
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, Trnava
Pedagogická pozícia 26.1.2023