Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 52
Materská škola
Kráľová pri Senci 560, Kráľová pri Senci
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Materská škola pri základnej škole
Školská 539, Skačany
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Materská škola
Kriváň 597, Kriváň
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola s materskou školou
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Malonecpalská 206/37, Prievidza
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Brilliant Stars International Kindergarten
Park 14, Stupava
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Spojená škola internátna
Vlastenecké nám. 1 , Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201, Poniky
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Súkromná materská škola
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Materská škola pri ZŠ
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Materská škola
Bratislavská 50, Svätý Jur
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Materská škola
Linzbothova 18, Bratislava-Podunajské Bis
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Súkromná MŠ Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Materská škola sv. Vincenta de Paul
Chlumeckého 12, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Materská škola ako súčasť Súkromnej základnej školy Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s materskou školou
Kuchyňa 551, Kuchyňa
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Materská škola
Brezová 787/27, Dunajská Lužná
Pedagogická pozícia 09.05.2021
Materská škola pri základnej škole
Trenčianske Stankovce 380, Trenčianske Stankovce
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 7, Hurbanovo
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Matice slovenskej 13, Prešov
Pedagogická pozícia 11.05.2021