Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 16 z 16
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Manažment 26.5.2022
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10, Šintava
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Tomášikovo 4, Tomášikovo
Pedagogická pozícia 14.5.2022
Základná škola
Školská 399, Jelka
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola Gejzu Dusíka
Mierová 1454/10, Galanta
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola Gejzu Dusíka
Mierová 1454/10, Galanta
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola
Školská 399, Jelka
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa
Ul. Komenského 1136/36, Sereď
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola
Hlavná 148, Čierny Brod
Pedagogická pozícia 21.4.2022
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10, Šintava
Pedagogická pozícia 21.4.2022
Základná škola
Hlavná 148, Čierny Brod
Pedagogická pozícia 23.3.2022
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Tomášikovo 4, Tomášikovo
Pedagogická pozícia 17.3.2022