Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 36
Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69, Senec
Nepedagogická pozícia 28.11.2022
Základná škola
Komenského 3, Bernolákovo
Pedagogická pozícia 28.11.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 26.11.2022
Základná škola
Školská 266, Rovinka
Nepedagogická pozícia 25.11.2022
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Pedagogická pozícia 25.11.2022
Základná škola
Školská 4, Veľký Biel
Pedagogická pozícia 24.11.2022
Základná škola s materskou školou
Javorová alej 1 , Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 23.11.2022
Základná škola
Športová 470, Most pri Bratislave
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Materská škola
Slnečné jazerá 2764, Senec
Nepedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola
Školská 266, Rovinka
Nepedagogická pozícia 18.11.2022
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Materská škola
Kysucká 9, Senec
Pedagogická pozícia 14.11.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 10.11.2022
Súkromná základná škola
Kaštieľ 1, Bernolákovo
Pedagogická pozícia 10.11.2022
Základná škola
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Pedagogická pozícia 9.11.2022
Základná škola J. G. Tajovského
Tajovského 1, Senec
Pedagogická pozícia 8.11.2022
Základná škola
Školská 266, Rovinka
Nepedagogická pozícia 7.11.2022
Základná škola
Športová 470, Most pri Bratislave
Pedagogická pozícia 4.11.2022
Súkromná základná škola
Kaštieľ 1, Bernolákovo
Pedagogická pozícia 2.11.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 2.11.2022