Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Základná škola s materskou školou
Školská 339, Važec
Nepedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 339, Važec
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 15.11.2022
Súkromná základná škola FELIX
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 23.10.2022
Súkromná základná škola FELIX
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Manažment 19.10.2022