Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 15 z 15
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Súkromná materská škola Lobelka
SNP 9, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej materskej školy Lobelka
Nová 4433/8, Liptovský Mikuláš
Nepedagogická pozícia 18.5.2022
Súkromná základná škola FELIX
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola s MŠ
J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Stredná odborná škola elektrotechnická
J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok
Pedagogická pozícia 5.4.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 339, Važec
Pedagogická pozícia 5.4.2022
Stredná odborná škola elektrotechnická
J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok
Pedagogická pozícia 24.2.2022