Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Nepedagogická pozícia 15.11.2023
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Nepedagogická pozícia 13.11.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Nepedagogická pozícia 10.11.2023
Základná škola Ľudovíta Štúra
Komenského 1/A, Modra
Nepedagogická pozícia 2.11.2023
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39, Trnava
Nepedagogická pozícia 16.10.2023