Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola Životný štart, Budmerice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budmerice 797, Budmerice
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC počítačovo znalý, práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- sprevádzanie detí v súlade s prvkami lesnej a prírodnej školy
- napĺňanie vízie, hodnôt a cieľov Materskej škôlky
- stotožnenie sa s myšlienkou environmentálnej výchovy - ťažisko získavania zručností a skúseností prebieha v prírodnom prostredí, ktoré deti navštevujú každý deň a za každého počasia
- komunikovanie láskavým a rešpektujúcim prístupom a princípmi nenásilnej komunikácie s deťmi, rodičmi a kolegami
- rozvíjanie sociálnych zručností, empatie, súcitu a ochota vzdelávať sa odbornom a osobnostnom rozvoji
- zabezpečenie vzdelávania najmä zážitkovou formou, bádania a prostredníctvom hier
- podieľanie sa na školských aktivitách a budovanie vzťahov
- práca s administratívou v nevyhnutnej potrebnej miere
- k práci pristupovať zodpovedne a profesionálne
- trpezlivá osoba, ktorá má skúsenosti s deťmi
- vítame aj skúsenosť z práce v prostredí alternatívnych materských škôl
- pozícia vhodná aj pre zdravotne znevýhodnené osoby

Ďalšie predpoklady:
Láska k deťom, rešpektovanie individuality, pedagogický rozhľad, chuť experimentovať a hľadať nové metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, spolupráca v tíme, komunikácia s rodičmi, reportovanie aktivít s deťmi.
Ďalšie požiadavky
Zamestnanecké výhody, benefity:
- tarifný plat + motivujúce individuálne ohodnotenie
- možnosť osobnostného a profesijného rastu, priestor na sebarealizáciu a vzdelávanie sa v inovatívnych formách učenia
- práca v krásnom prostredí nádherného parku Budmerického kaštieľa
- práca v dennodennom kontakte s prírodou a zvieratami, o ktoré sa s deťmi staráme
- láskyplné a rešpektujúce prostredie ktoré je vytvárané s jedinečnými tútorkami
- teambuilding formou rôznych školení a seminárov zameraných na osobnostný rozvoj (Community building, Škola Empatie, Nenásilná komunikácia a pod.)


LifeStart je súkromná materská škola pre deti od 3-6 rokov spojená so Vzdelávacím centrom pre žiakov na domácom vzdelávaní v ročníkoch prvého stupňa. Vyhľadávajú nás rodičia, ktorí túžia vychovávať a vzdelávať deti inovatívnym prístupom. Pripravujeme deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia.
Naše zameranie nesie prvky lesnej a prírodnej materskej škôlky a školy. Okrem základného povinného vzdelania sme každý deň v prírode a v kontakte so zvieratami. Deti vedie tím skúsených pedagógov a školených tútoriek, ktoré sú výnimočné tým, že neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji, aby deťom poskytli odborné, láskavé a rešpektujúce prostredie. Každé dieťa prijímame také, aké je a tým podporujeme jeho autenticitu. Je to základ pre to, aby dokázalo vidieť svoju hodnotu, nachádzať odpovede na otázky kto som, kam smerujem a čo chcem v živote žiť.

Prosíme uchádzačov, aby nám napísali motivačný list, najmä popísali prečo učia v MŠ, čo je pre nich dôležité v rámci vzdelávania detí a čo by chceli dosiahnuť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Životný štart
Budmerice 797
90086 Budmerice
https://mszivotnystart.edupage.org/
0948898861
Kontaktná osoba
Zuzana Matúšová
0918338856