Predmet
Pracovné ponuky za

Vychovávateľ

Súkromná základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Východná 11441/18B, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
90%
Počet študentov školy
178
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná používateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Vhodní kandidáti na toto miesto:
metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
komunikatívnosť, sociálne zručnosti
samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať
morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
znalosť práce s PC výhodou

Poskytneme profesionálne stimulujúce a podporujúce pracovné prostredie a platové podmienky v zmysle zákona - podľa platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Požadované doklady spolu so žiadosťou je potrebné zaslať poštou, mailom alebo priniesť osobne na adresu školy. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Východná 11441/18B
03601 Martin
https://edukey.edupage.org/
0434221605, 0907 10 10 23
Kontaktná osoba
Renáta Špiriaková
0907 10 10 23