Predmet

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 277
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15, Poprad
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15, Poprad
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice-Sever
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Samova 14, Nitra
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30, Trnava
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
Pedagogická pozícia 17.5.2022