Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 127
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, Trnava
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová
Pedagogická pozícia 13.05.2021
SŠ - org. zložka SOŠ elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, Banska Bystrica
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Spojená škola
Červenej armády 25, Martin
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Spojená škola
Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Súkr. SOŠ
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Súkr. SOŠ
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Škol. inter. SOŠ-IT
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Stredná zdravot. škola
Farská 23, Nitra
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 10.05.2021
SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.05.2021
SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Str. zdravot. škola
Lichardova 1, Skalica
Pedagogická pozícia 13.05.2021