Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Pedagogická pozícia 29.9.2021
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 5.8.2021