Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Nepedagogická pozícia 8.4.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Uzovská Panica 127, Uzovská Panica
Pedagogická pozícia 17.3.2022