Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 107
Základná škola
Májové námestie 1, Prešov
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola
Námestie mladosti 1, Žilina
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola
Vŕšok 489/20, Láb
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Trnková 4, Bratislava-Jarovce
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9, Trnava
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Vajanského 35, Piešťany
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Gymnázium
1. mája 8, Malacky
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola
Komenského 2, Svit
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Materská škola
Športová 203/10, Gánovce
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola
Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola J. G. Tajovského
Tajovského 1, Senec
Pedagogická pozícia 8.2.2023
Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda
Štvrtok na Ostrove 356, Štvrtok na Ostrove
Pedagogická pozícia 7.2.2023
Základná škola
Bieloruská 1, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 7.2.2023
Materská škola
Kondrótova 1, Bernolákovo
Nepedagogická pozícia 7.2.2023
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.2.2023