Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 31
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 6.10.2022
Základná škola s materskou školou
Dubová 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 6.10.2022
Základná škola
Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 3.10.2022
Základná škola
G. Bethlena 41, Nové Zámky
Pedagogická pozícia 30.9.2022
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378, Kotešová
Pedagogická pozícia 30.9.2022
Základná škola
Medzilaborecká 11, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 29.9.2022
Spojená škola
Hálkova 54, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Spojená škola
Hálkova 54, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Základná škola s materskou školou
Na Hôrke 30, Nitra
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 23.9.2022
Základná škola
Podvysoká 307, Podvysoká
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
Pedagogická pozícia 21.9.2022
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Základná škola
Okružná 17, Michalovce
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jegorovovo nám. 5, Košice
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
Pedagogická pozícia 12.9.2022
Základná škola, Seňa 507
Seňa 507, Seňa
Pedagogická pozícia 9.9.2022