Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 25
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 26.11.2021
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 25.11.2021
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.11.2021
Súkromná materská škola GULIVER
Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.11.2021
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 24.11.2021
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 23.11.2021
Súkromná materská škola GULIVER
Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 22.11.2021
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 22.11.2021
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Nepedagogická pozícia 21.11.2021
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
Pod kostolom 332/25, Hrochoť
Pedagogická pozícia 15.11.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 10.11.2021
Základná škola s materskou školou
Cerovo 58, Cerovo
Pedagogická pozícia 10.11.2021
Materská škola
Terany 262, Terany
Manažment 8.11.2021
Materská škola
Terany 262, Terany
Pedagogická pozícia 8.11.2021
Materská škola
Priehradka 110, Hliník nad Hronom
Pedagogická pozícia 5.11.2021
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Nepedagogická pozícia 4.11.2021
Materská škola
Kosorín 118, Kosorín
Manažment 20.10.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola
Dolný Badín 28, Dolný Badín
Pedagogická pozícia 16.9.2021
Základná škola
Dolný Badín 28, Dolný Badín
Pedagogická pozícia 26.8.2021