Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 30
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Nepedagogická pozícia 23.9.2023
Základná škola
Školská 482, Hliník nad Hronom
Nepedagogická pozícia 22.9.2023
Základná škola Jána Zemana
Školská 44/6, Nová Baňa
Nepedagogická pozícia 21.9.2023
Základná škola s materskou školou
Bzovík 136, Bzovík
Pedagogická pozícia 19.9.2023
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 18.9.2023
Súkromná základná škola
Ulica B. Nemcovej 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 17.9.2023
Základná škola
Poľná 1, Veľký Krtíš
Pedagogická pozícia 14.9.2023
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 13.9.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom
Komenského 12, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 13.9.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom
Komenského 12, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 13.9.2023
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 12.9.2023
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 11.9.2023
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
Pedagogická pozícia 8.9.2023
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
Pedagogická pozícia 8.9.2023
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
Pedagogická pozícia 8.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 6.9.2023
Základná škola
Pieninská 27, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 31.8.2023