Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 19 z 19
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Utekáč 821, Utekáč
Pedagogická pozícia 26.10.2021
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 21.10.2021
Materská škola
Kosorín 118, Kosorín
Manažment 20.10.2021
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
Pionierska 4, Brezno
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cerovo 58, Cerovo
Pedagogická pozícia 13.10.2021
Základná škola
Vyhne 111, Vyhne
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 28.9.2021
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 28.9.2021
Súkromná materská škola GULIVER
Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 28.9.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola
Dolný Badín 28, Dolný Badín
Pedagogická pozícia 16.9.2021
Stredná odborná škola
Bystrická 4, Žarnovica
Pedagogická pozícia 7.9.2021
Základná škola
Dolný Badín 28, Dolný Badín
Pedagogická pozícia 26.8.2021
Základná škola
Janova Lehota 97, Janova Lehota
Pedagogická pozícia 28.6.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Stredná športová škola
Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 23.6.2021