Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 22
Materská škola
Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola s materskou školou
Brehy 422, Brehy
Pedagogická pozícia 23.1.2023
Základná škola - Alapiskola
Hodejov 130, Hodejov
Pedagogická pozícia 23.1.2023
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
Školská 44/6, Nová Baňa
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Základná škola s VJM
Gemer 61, Gemer
Pedagogická pozícia 13.1.2023
Základná škola s VJM
Gemer 61, Gemer
Pedagogická pozícia 13.1.2023
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Gemer 61, Gemer
Pedagogická pozícia 13.1.2023
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Základná škola
Lučatín 176, Lučatín
Pedagogická pozícia 11.1.2023
Materská škola
E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
Pedagogická pozícia 21.12.2022
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 21.12.2022
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 16, Valaská
Pedagogická pozícia 15.12.2022
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 15.12.2022