Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 74
Základná škola - Alapiskola
Holiša 61, Holiša
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Stred. zdravot. škola
J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 27.7.2021
Základná škola s materskou školou
Železničná 245, Jelšava
Pedagogická pozícia 26.7.2021
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 21.7.2021
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 15.7.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 15.7.2021
SPŠ Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 13.7.2021
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská 5 , Brezno
Pedagogická pozícia 12.7.2021
Materská škola
Klokoč 25, Klokoč
Manažment 12.7.2021
Základná škola
Vyhne 111, Vyhne
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Základná škola
Vyhne 111, Vyhne
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Základná škola s VJM
Gemer 61, Gemer
Pedagogická pozícia 7.7.2021
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 7.7.2021
Materská škola
M. R. Štefánika 908/40, Detva
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Základná škola - Alapiskola
Hodejov 130, Hodejov
Pedagogická pozícia 6.7.2021