Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 59
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 05.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola
Školská 14, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.04.2021
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 29.04.2021
Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9 , Banská Štiavnica
Nepedagogická pozícia 29.04.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Základná škola Dr. V. Clementisa
Francisciho 803, Tisovec
Manažment 27.04.2021
Materská škola pri základnej škole
Priechod 179, Priechod
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Základná škola s materskou školou
Hlavná 66, Ožďany
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Základná škola s materskou školou
Hlavná 66, Ožďany
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 26.04.2021
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.04.2021