Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 130
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 24.6.2024
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 24.6.2024
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Nepedagogická pozícia 24.6.2024
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 24.6.2024
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 24.6.2024
Základná škola
Telgárt 68, Telgárt
Pedagogická pozícia 24.6.2024
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
Pedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 23.6.2024
Základná škola s materskou školou
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Nepedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola s materskou školou
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola s materskou školou
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
Manažment 20.6.2024
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Súkromná materská škola GULIVER
Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 19.6.2024
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 19.6.2024
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 19.6.2024
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 19.6.2024