Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 42
Súkromná základná škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 2.10.2023
Súkromná stredná športová škola
J. Jesenského 624/42, Zvolen
Manažment 2.10.2023
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 2.10.2023
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 29.9.2023
Základná škola
Vyhne 111, Vyhne
Pedagogická pozícia 29.9.2023
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 29.9.2023
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 28.9.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Nepedagogická pozícia 28.9.2023
Súkromná škola umeleckého priemyslu
J. Jesenského 624/42, Zvolen
Manažment 28.9.2023
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Nepedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Nepedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola
Sídlisko 165, Sirk
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Školská 418, Predajná
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Nepedagogická pozícia 23.9.2023
Základná škola
Školská 482, Hliník nad Hronom
Nepedagogická pozícia 22.9.2023
Základná škola Jána Zemana
Školská 44/6, Nová Baňa
Nepedagogická pozícia 21.9.2023
Základná škola s materskou školou
Bzovík 136, Bzovík
Pedagogická pozícia 19.9.2023