Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 12.9.2022
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 24.8.2022
Základná škola Narnia
Okružná 2, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 18.8.2022
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Školská 622, Brusno
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Stredná športová škola
Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 23.6.2021