Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 43
Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola Sama Cambela
Školská 14, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 34, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 17.6.2024
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 12.6.2024
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Školská 622/24, Brusno
Pedagogická pozícia 12.6.2024
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
Skuteckého 8, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 12.6.2024
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201/Horná 240, Poniky
Pedagogická pozícia 11.6.2024
Súkromná materská škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 5.6.2024
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 5.6.2024
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 5.6.2024
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Nám. L.Svobodu 4, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 5.6.2024
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Tajovského 25, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 4.6.2024
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 4.6.2024
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 28.5.2024
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 34, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Základná škola Narnia
Okružná 2, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 22.5.2024
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 21.5.2024