Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 26
Základná škola s MŠ
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 17.06.2021
Základná škola s MŠ
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 14.06.2021
Spojená škola
Školská 7, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 10.06.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 09.06.2021
Stredná športová škola
Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 10.06.2021
Súkromná materská škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 04.06.2021
Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Továrenská 2, Vlkanová
Pedagogická pozícia 01.06.2021
Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Továrenská 2, Vlkanová
Pedagogická pozícia 01.06.2021
Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Továrenská 2, Vlkanová
Pedagogická pozícia 01.06.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 25.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 20.05.2021
Materská škola
Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 18.05.2021
SŠ - org. zložka SOŠ elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, Banska Bystrica
Pedagogická pozícia 27.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201, Poniky
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.04.2021