Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 22
SŠ - org. zložka SOŠ elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, Banska Bystrica
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201, Poniky
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 05.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola
Školská 14, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 30.04.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Materská škola pri základnej škole
Priechod 179, Priechod
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 26.04.2021
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Základná škola
Harmanec 10, Harmanec
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Stredná odborná škola automobilová ako organizačná zložka spojenej školy
Školská 7, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 21.04.2021
Materská škola
Harmanec 10, Harmanec
Pedagogická pozícia 13.04.2021
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201, Poniky
Pedagogická pozícia 09.04.2021
Základná škola
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 05.04.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.03.2021