Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 14 z 14
Spojená škola
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Spojená škola
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola s materskou školou
Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Nepedagogická pozícia 2.5.2024
Základná škola s materskou školou
Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Nepedagogická pozícia 2.5.2024
Základná škola s materskou školou
Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Pedagogická pozícia 2.5.2024
Spojená škola, Školská 35, Nemecká
Školská 279/35, Nemecká
Pedagogická pozícia 22.4.2024
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Pedagogická pozícia 12.4.2024
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 11.4.2024
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 11.4.2024
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 11.4.2024
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 11.4.2024
Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Pedagogická pozícia 3.4.2024
Spojená škola
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Pedagogická pozícia 22.3.2024
Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Pedagogická pozícia 22.3.2024