Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 30
Základná škola Dr. Ivana Dérera
Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 20.10.2021
Materská škola
Beskydská 7, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 20.10.2021
Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 18.10.2021
Centrum voľného času
Štefánikova 35, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 16.10.2021
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 13.10.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná materská škola nemecko-slovenská
Palisády 51, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 8.10.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Materská škola
Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej
Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 5.10.2021
Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej
Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 5.10.2021
Evanjelická ZŠ
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 5.10.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 5.10.2021
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 1.10.2021
Základná škola Matky Alexie
Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 28.9.2021