Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 36
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 3.8.2021
Materská škola
Gorazdova 6, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.8.2021
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 2.8.2021
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.8.2021
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 30.7.2021
Základná škola
Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.7.2021
Špeciálna základná škola s materskou školou
Karpatská 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.7.2021
Špeciálna základná škola s materskou školou
Karpatská 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.7.2021
Materská škola
Beskydská 7, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 30.7.2021
Základná škola
Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 29.7.2021
ZŠ Matky Alexie
Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 23.7.2021
Základná škola
Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 18.7.2021
Základná škola Dr.Ivana Dérera
Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 12.7.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 8.7.2021
Evanjelická ZŠ
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.7.2021