Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 56
Základná škola Matky Alexie
Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola
Hlboká cesta 968/4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Špeciálna základná škola s materskou školou
Karpatská 1, Bratislava
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Evanjelická základná škola
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Manažment 10.5.2022
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 8.5.2022
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 5.5.2022