Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 50
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Nábrežie Jána Pavla II., 697/4, Svit
Manažment 30.7.2021
Základná škola
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Základná škola
Komenského 333, Batizovce
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Základná škola s MŠ
Jarabina 258, Jarabina
Pedagogická pozícia 27.7.2021
Základná škola
Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
Pedagogická pozícia 22.7.2021
Základná škola
Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
Pedagogická pozícia 22.7.2021
Základná škola
Mierová 134, Svit
Pedagogická pozícia 22.7.2021
Základná škola
Mierová 134, Svit
Pedagogická pozícia 22.7.2021
Základná škola
Mierová 134, Svit
Pedagogická pozícia 22.7.2021
Materská škola pri základnej škole
Kolačkov 31, Kolačkov
Pedagogická pozícia 21.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Nepedagogická pozícia 16.7.2021
Základná škola
Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Nepedagogická pozícia 16.7.2021
Základná škola
Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Pedagogická pozícia 16.7.2021
Súkromné odborné učilište ELBA
Záhradnícka 83/19, Svinia
Manažment 13.7.2021
Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2, Prešov
Manažment 12.7.2021
Spojená škola
Školská 478, Zborov
Pedagogická pozícia 12.7.2021