Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Krátka 11, Šaľa
Pedagogická pozícia 29.2.2024
Základná škola s materskou školou
Dubová 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 12.2.2024
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 1.2.2024
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 1.2.2024
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 22.1.2024
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 5, Sereď
Pedagogická pozícia 22.1.2024
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 11.1.2024