Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Základná škola
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Základná škola s MŠ
Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok
Pedagogická pozícia 5.7.2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 3.7.2021
Spojená škola
Hálkova 54 , Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 2.7.2021
Základná škola s MŠ
Hlavná 75, Hrčeľ
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Súkromná materská škola
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Špeciálna základná škola
Juraja Fándlyho 751, Sereď
Pedagogická pozícia 16.6.2021
Základná škola
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 9.6.2021
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Nová 803, Dobšiná
Pedagogická pozícia 9.6.2021
Základná škola
Východná 9, Trenčín
Pedagogická pozícia 4.6.2021