Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 40
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Pedagogická pozícia 21.6.2024
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 20.6.2024
Gymnázium
SNP 1, Gelnica
Pedagogická pozícia 19.6.2024
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
Pedagogická pozícia 18.6.2024
Stredná odborná škola pedagogická
Bullova 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 18.6.2024
Základná škola
Vajanského 93, Modra
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 17.6.2024
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Pedagogická pozícia 12.6.2024
Základná škola Jana Amosa Komenského
Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Pedagogická pozícia 11.6.2024
Základná škola s materskou školou
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Pedagogická pozícia 10.6.2024
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Pedagogická pozícia 6.6.2024
Základná škola s materskou školou
Svinná 131, Svinná
Pedagogická pozícia 5.6.2024
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Pedagogická pozícia 5.6.2024
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7, Veľký Kýr
Pedagogická pozícia 4.6.2024
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1, Skalica
Pedagogická pozícia 3.6.2024
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 30.5.2024