Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 21
Základná škola
Na dolinách 27, Trenčín
Pedagogická pozícia 5.8.2021
Základná škola
Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 4.8.2021
Základná škola s materskou školou
Udavské 80, Udavské
Pedagogická pozícia 4.8.2021
Súkromná základná škola
Palackého 14, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s MŠ
Školská 19, Sokolovce
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Základná škola s materskou školou
Partizánska Ľupča 419, Partizánska Ľupča
Pedagogická pozícia 2.8.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Školská 10, Malá Ida
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Základná škola s MŠ
Lakšárska Nová Ves 397, Lakšárska Nová Ves
Pedagogická pozícia 7.7.2021
Základná škola
Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.7.2021
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej
Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Gymnázium
Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.7.2021
Základná škola s MŠ
Školská 19, Sokolovce
Pedagogická pozícia 30.6.2021
Základná škola
Školská 3, Poltár
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Komenského 37, Tekovské Lužany
Pedagogická pozícia 21.6.2021
Spojená škola
Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 17.6.2021
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 15.6.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 7.6.2021
Súkromná SOŠ
Mostová 53, Mostová
Pedagogická pozícia 21.5.2021