Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 29
Spojená škola
Komárňanská 28, Nové Zámky
Nepedagogická pozícia 3.10.2023
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 7, Hurbanovo
Pedagogická pozícia 2.10.2023
Základná škola kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Pedagogická pozícia 2.10.2023
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22, Šaľa
Nepedagogická pozícia 2.10.2023
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Akademická 4, Nitra
Nepedagogická pozícia 1.10.2023
Základná škola
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 30.9.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 191, Lukáčovce
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 191, Lukáčovce
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Námestie A. Cabana 36, Komjatice
Pedagogická pozícia 26.9.2023
Základná škola - Alapiskola
Vyškovce nad Ipľom 34, Vyškovce nad Ipľom
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Vyškovce nad Ipľom 282, Vyškovce nad Ipľom
Pedagogická pozícia 21.9.2023
Základná škola s materskou školou
Čeľadice 87, Čeľadice
Pedagogická pozícia 21.9.2023
Základná škola Andreja Kmeťa
M. R. Štefánika 34, Levice
Pedagogická pozícia 20.9.2023
Základná škola
Benkova 34, Nitra
Nepedagogická pozícia 14.9.2023
Základná škola
Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor
Nepedagogická pozícia 14.9.2023
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 11.9.2023
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Nepedagogická pozícia 11.9.2023
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Nepedagogická pozícia 11.9.2023
Základná škola
Benkova 34, Nitra
Nepedagogická pozícia 11.9.2023
Základná škola
J. Stampayho 928/76, Gbelce
Pedagogická pozícia 9.9.2023