Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 104
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Nepedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Nepedagogická pozícia 23.5.2022
Materská škola
Dolné Lefantovce 32, Dolné Lefantovce
Nepedagogická pozícia 20.5.2022
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Nepedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola Jána Domastu
časť Čápor 1085, Cabaj-Čápor
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Školská 299/11, Skýcov
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Šalov 58, Šalov
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Šalov 58, Šalov
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Šalov 58, Šalov
Manažment 19.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022