Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 31
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Pedagogická pozícia 21.1.2022
Základná škola s materskou školou
Čajkov 285, Čajkov
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 19.1.2022
Základná škola s materskou školou
Jasová 7, Jasová
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Materská škola
Dolné Lefantovce 32, Dolné Lefantovce
Manažment 17.1.2022
Základná škola s materskou školou
Nové Sady 176, Nové Sady
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Šarovce 426, Šarovce
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou
Sídlisko Lúky 1226, Vráble
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 5, Jacovce
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 5, Jacovce
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 5, Jacovce
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 5, Jacovce
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Súkromná materská škola
Michalská bašta 512/21, Nové Zámky
Pedagogická pozícia 5.1.2022
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Ul. J.A.Komenského č.8, Palárikovo
Nepedagogická pozícia 5.1.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 2.1.2022
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Krátka 11, Šaľa
Pedagogická pozícia 15.12.2021
Súkromná materská škola
Michalská bašta 512/21, Nové Zámky
Pedagogická pozícia 10.12.2021
Základná škola s materskou školou
Jasová 7, Jasová
Pedagogická pozícia 29.11.2021
Základná škola
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 9.11.2021