Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 22
Súkromná ZŠ WonderSchool
Bílikova 34, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 19.1.2022
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 19.1.2022
Materská škola
Pod Rovnicami 1, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 19.1.2022
Základná škola
Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
Vápencova 36, Bratislava
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej
Sv. Pia X. 1/A, Bratislava-Záhorská Bystrica
Nepedagogická pozícia 11.1.2022
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej
Sv. Pia X. 1/A, Bratislava-Záhorská Bystrica
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Spojená škola
J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola
Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 10.1.2022
Súkromná materská škola Wonderland
Bazovského 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 9.1.2022
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 7.1.2022
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 31.12.2021
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 28.12.2021
Základná škola
Pavla Horova 16, Bratislava-Devínska Nová Ves
Pedagogická pozícia 17.12.2021
Základná škola
Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 30.11.2021