Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 41
Základná škola
Biskupická 21, Bratislava-Podunajské Biskupice
Nepedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola
Biskupická 21, Bratislava-Podunajské Biskupice
Nepedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola
Podzáhradná 51, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 19.10.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Súkromná Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Malí šampióni - Little Champions, pobočka Peterská
Nerudova 5, Bratislava - Ružinov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Školská jedáleň pri Základnej škole
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola
Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 15.10.2021
Špeciálna základná škola s materskou školou
Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 13.10.2021
Základná škola
Bieloruská 1, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Materská škola
Estónska 5207/3, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola
Medzilaborecká 11, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Materská škola
Bodvianska 4, Bratislava-Vrakuňa
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná materská škola
Kostlivého 19, Bratislava-Ružinov
Manažment 12.10.2021
Základná škola Slovenského národného povstania
Ostredková 14, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 7.10.2021
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 6.10.2021
Materská škola
Linzbothova 9847/18, Bratislava-Podunajské Biskupice
Nepedagogická pozícia 6.10.2021
Materská škola
Prešovská 28, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 5.10.2021