Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 2 z 2
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola čs Óvoda
Hlavná 114/60, Zatín
Pedagogická pozícia 14.9.2021
Základná škola
Hlavná 41, Somotor
Pedagogická pozícia 10.9.2021