Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Materská škola
Medzinár. dňa detí 131/17, Veľká Lúka
Nepedagogická pozícia 23.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 7.9.2023
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Nepedagogická pozícia 6.9.2023
Súkromné konzervatórium
J. Jesenského 624/42, Zvolen
Pedagogická pozícia 25.8.2023
Súkromná základná umelecká škola
ul.Terézie Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina
Pedagogická pozícia 12.5.2023