Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 33
Základná škola Jána Domastu
časť Čápor 1085, Cabaj-Čápor
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Samova 14, Nitra
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola - Alapiskola
Hlavná 638/2, Veľký Cetín
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Základná umelecká škola Imricha Godina
Hlavná 1, Vráble
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola s materskou školou
Rumanová 308, Rumanová
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Gymnázium
Párovská 1, Nitra
Nepedagogická pozícia 9.5.2022
Základná škola
Cabajská 2, Nitra
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 22.4.2022