Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 32
Materská škola
Beethovenova 1, Nitra
Manažment 5.8.2021
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
Pedagogická pozícia 3.8.2021
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Nepedagogická pozícia 27.7.2021
Základná škola
Podhorany-Sokolníky 8, Podhorany
Pedagogická pozícia 26.7.2021
Základná škola sv. Svorada a Benedikta ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 43, Nitra
Pedagogická pozícia 20.7.2021
ZŠ kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Nepedagogická pozícia 16.7.2021
Súkromná materská škola
Cabaj - Čápor 4108 , Cabaj-Čápor
Pedagogická pozícia 15.7.2021
Základná škola
Klasov 20, Klasov
Pedagogická pozícia 14.7.2021
Základná škola s MŠ
Rišňovce 427, Rišňovce
Pedagogická pozícia 14.7.2021
Základná škola s materskou školou
Nové Sady 176, Nové Sady
Pedagogická pozícia 13.7.2021
Gymnázium
Školská 26, Vráble
Pedagogická pozícia 13.7.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Nepedagogická pozícia 13.7.2021
Základná škola
Podhorany-Sokolníky 8, Podhorany
Nepedagogická pozícia 10.7.2021
Základná škola - Alapiskola
Hlavná 638, Veľký Cetín
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Základná škola
Školská 1, Vinodol
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Rumanová 308, Rumanová
Nepedagogická pozícia 6.7.2021
Základná škola
Nitrianska 98, Branč
Pedagogická pozícia 2.7.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 1.7.2021
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Nepedagogická pozícia 1.7.2021