Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 16 z 16
ZŠ kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Stredná zdravot. škola
Farská 23, Nitra
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Klasov 20, Klasov
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Óvoda
Kostolná 1/512 , Veľký Cetín
Pedagogická pozícia 25.04.2021
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Nepedagogická pozícia 22.04.2021
Základná škola
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 22.04.2021
Základná škola
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 22.04.2021
ZŠ kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 15.04.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 14.04.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 13.04.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 13.04.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 13.04.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 13.04.2021