Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 45
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Pedagogická pozícia 16.5.2022
Súkromná ZŠ WonderSchool
Bílikova 34, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Základná škola
Pri Podlužianke 6, Levice
Pedagogická pozícia 12.5.2022
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola
Belá-Dulice 84, Belá-Dulice
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Súkromná základná škola
Slobody 1, Košice-Západ
Pedagogická pozícia 10.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 8.5.2022
Základná škola
Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola
Rohožník 399, Rohožník
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Gymnázium Svätej Rodiny, ako organizačná zložka Spojenej školy Svätej Rodiny
Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 1.5.2022