Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Základná škola s materskou školou
m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 9.1.2022
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Ul. J.A.Komenského č.8, Palárikovo
Nepedagogická pozícia 5.1.2022
Základná škola
Rozmarínová 1, Komárno
Nepedagogická pozícia 28.12.2021
Základná škola s materskou školou
Bolešov 276, Bolešov
Nepedagogická pozícia 26.11.2021