Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Základná škola
Námestie mladosti 1, Žilina
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 8.2.2023
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 4.2.2023
Základná škola
Školská 4, Veľký Biel
Nepedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82, Viničné
Nepedagogická pozícia 16.1.2023