Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 70
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33, Námestovo
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14, Dolný Kubín
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
Základná škola s MŠ
Hradná 342, Liptovský Hrádok
Nepedagogická pozícia 16.06.2021
Základná škola
Lietava 216, Lietava
Pedagogická pozícia 16.06.2021
Základná škola s MŠ
Višňové 446, Višňové
Pedagogická pozícia 17.06.2021
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14, Dolný Kubín
Pedagogická pozícia 16.06.2021
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Do Stošky 8, Žilina
Pedagogická pozícia 15.06.2021
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 15.06.2021
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina
Pedagogická pozícia 15.06.2021
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina
Pedagogická pozícia 15.06.2021
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Nepedagogická pozícia 14.06.2021
Súkromná materská škola
P. Mudroňa 32, Martin
Pedagogická pozícia 14.06.2021
SOŠ podnikania
Sasinkova 45, Žilina
Pedagogická pozícia 11.06.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 11.06.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 11.06.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 11.06.2021
Základná škola
Nesluša 837, Nesluša
Pedagogická pozícia 10.06.2021
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
Športovcov 342, Stráňavy
Pedagogická pozícia 10.06.2021
Súkromné gymnázium
Oravská 11, Žilina
Pedagogická pozícia 09.06.2021