Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 28
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378, Kotešová
Pedagogická pozícia 30.9.2022
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378, Kotešová
Pedagogická pozícia 30.9.2022
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Základná škola s materskou školou
Dúbrava 464, Dúbrava
Nepedagogická pozícia 27.9.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 339, Važec
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19, Krasňany
Manažment 25.9.2022
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Pedagogická pozícia 23.9.2022
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha
Malá hora 3, Martin
Nepedagogická pozícia 23.9.2022
Základná škola
Podvysoká 307, Podvysoká
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Základná škola
Podvysoká 307, Podvysoká
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Gaštanová 53, Žilina
Nepedagogická pozícia 21.9.2022
Základná škola
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Pedagogická pozícia 21.9.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Nepedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná materská škola Obláčik
Hečkova 2537/9, Žilina
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Materská škola
Andreja Kmeťa 15, Žilina
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Materská škola
Podhorie 327, Podhorie
Manažment 14.9.2022