Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 29
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 19.1.2022
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 19.1.2022
Základná škola s materskou školou
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Základná škola s materskou školou
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 17.1.2022
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Spojená škola
Hálkova 54, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Liečebno - výchovné sanatórium
Hrdličkova 21, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75
Pionierska 15, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 9.1.2022
Obchodná akadémia
Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 7.1.2022
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 6.1.2022
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 5.1.2022
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 3.1.2022