Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 40
Spojená škola internátna
Hrdličkova 17, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Materská škola pri ZŠ
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Súkromná MŠ Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Škol. inter. SOŠ-IT
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Škola pre mim.nad.deti
Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 11.05.2021
Centrum voľného času
Hlinícka 3, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola s MŠ
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 13.05.2021
Škola pre mim.nad.deti
Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola s MŠ
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Škola pre mim.nad.deti
Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 30.04.2021
Základná škola
Tbiliská 4, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Základná škola
Tbiliská 4, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Základná škola s MŠ
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Základná škola s MŠ
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 22.04.2021