Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 16 z 16
Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Lajos Tarczy Alapiskola
Školská 332, Chotín
Pedagogická pozícia 30.7.2021
Materská škola pri Špeciálnej základnej školy ako organizačná zložka Spojenej školy
Hradná 7, Komárno
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Spojená škola
Hradná 7, Komárno
Nepedagogická pozícia 29.7.2021
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy
Hradná 7, Komárno
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Chotín 225, Chotín
Pedagogická pozícia 26.7.2021
Základná škola
Starohorská 8, Dulovce
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Starohorská 8, Dulovce
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 3.7.2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 3.7.2021
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Základná škola
Pavilón B, Školská 26, Pribeta
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Základná škola
Bátorove Kosihy 892, Bátorove Kosihy
Pedagogická pozícia 15.6.2021
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
Komárňanská 116, Hurbanovo
Pedagogická pozícia 4.6.2021
Základná škola
Starohorská 8, Dulovce
Pedagogická pozícia 12.5.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Práce 24, Komárno
Pedagogická pozícia 4.5.2021
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
Pedagogická pozícia 4.5.2021