Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 2.1.2022
Základná škola
Rozmarínová 1, Komárno
Nepedagogická pozícia 28.12.2021