Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Pedagogická pozícia 24.11.2021
Základná škola s materskou školou
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 23.11.2021
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 18.11.2021
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 16.11.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 12.11.2021
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 10.11.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 9.11.2021
Základná škola
Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Pedagogická pozícia 3.11.2021
Základná škola
Kecerovce 79, Kecerovce
Pedagogická pozícia 25.10.2021
Základná škola s materskou školou
Školská 290, Komjatná
Pedagogická pozícia 19.10.2021
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola
Benkova 34, Nitra
Pedagogická pozícia 7.10.2021
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 5.8.2021