Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 80
Základná škola s MŠ
Vištuk 44, Vištuk
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola s MŠ
Vištuk 44, Vištuk
Pedagogická pozícia 13.05.2021
ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Lednica 350, Lednica
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Školská 840, Lehnice
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Súkr. SOŠ
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Škol. inter. SOŠ-IT
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Súkromná spojená škola
Dolná 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Cirkevná spojená škola
Dlhé hony 3522/2, Poprad
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 3, Báhoň
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 116, Lehnice
Pedagogická pozícia 05.05.2021
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 05.05.2021