Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 25
Gymnázium
Senecká 2, Pezinok
Manažment 28.11.2023
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Nepedagogická pozícia 27.11.2023
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Nepedagogická pozícia 24.11.2023
Súkromná základná umelecká škola, Školská 11, Slovenský Grob
Školská 11, Slovenský Grob
Nepedagogická pozícia 23.11.2023
Gymnázium
Senecká 2, Pezinok
Pedagogická pozícia 22.11.2023
Materská škola
Bratislavská 46, Svätý Jur
Nepedagogická pozícia 21.11.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82, Viničné
Nepedagogická pozícia 13.11.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82, Viničné
Pedagogická pozícia 13.11.2023
Základná škola s MŠ
Hlavná 293, Častá
Pedagogická pozícia 13.11.2023
Základná škola s MŠ
Hlavná 293, Častá
Pedagogická pozícia 13.11.2023
Centrum poradenstva a prevencie
M. R. Štefánika 15, Pezinok
Pedagogická pozícia 13.11.2023
Materská škola
Bratislavská 46, Svätý Jur
Pedagogická pozícia 13.11.2023
Základná škola Ľudovíta Štúra
Komenského 1/A, Modra
Pedagogická pozícia 6.11.2023
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska
Kostolná 3, Modra
Nepedagogická pozícia 4.11.2023
Základná škola
Na bielenisku 2, Pezinok
Pedagogická pozícia 3.11.2023
Základná škola Ľudovíta Štúra
Komenského 1/A, Modra
Nepedagogická pozícia 2.11.2023
Základná škola
Na bielenisku 2, Pezinok
Nepedagogická pozícia 25.10.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej základnej školy - Narnia
Komenského 27, Pezinok
Pedagogická pozícia 12.10.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej základnej školy - Narnia
Komenského 27, Pezinok
Pedagogická pozícia 12.10.2023
Súkromná základná škola
Rozálka 5839/9A, Pezinok
Pedagogická pozícia 8.10.2023