Predmet

Pomocná sila do kuchyne

Materská škola, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kondrótova 1, Bernolákovo
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
96
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z. , § 2, bod 1), ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Základné
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon činnosti:
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť
Manuálna zručnosť
Samostatnosť
zodpovednosť
Schopnosť pracovať v tíme

Náplň práce:
-pomocné práce pri varení podľa pokynov nadriadeného pracovníka
-udržiavanie hygieny a čistoty kuchyne podľa zásad HACCP
-zabezpečuje obsluhu a čistenie jednoduchých strojno-technologických zariadení

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní alebo
• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
• Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná doba je od pondelka do piatku, od 7.00 do 15.00 hod. Soboty, nedele voľné, školské prázdniny podľa plánu dovoleniek. Pracovné miesto je na 1 rok s možnosťou predĺženia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kondrótova 1
90027 Bernolákovo
https://mskondrotova.edupage.org/
0910342936,+421 910 342 936
Kontaktná osoba
Bc. Hana Trubačová
0903665171