Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Základná škola
Hlavná 346, Nižná Myšľa
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Pedagogická pozícia 13.9.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Pedagogická pozícia 13.9.2022
Základná škola, Seňa 507
Seňa 507, Seňa
Pedagogická pozícia 9.9.2022
Spojená škola internátna
Abovská 244/18, Ždaňa
Nepedagogická pozícia 6.9.2022
Materská škola
Čaksova 1/167, Nižný Klátov
Pedagogická pozícia 31.8.2022