Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 18 z 18
Základná škola s MŠ
Lipovce 125, Lipovce
Nepedagogická pozícia 4.8.2021
Základná škola s MŠ
Lipovce 125, Lipovce
Pedagogická pozícia 4.8.2021
Základná škola s materskou školou
Grófske nádvorie 209/2, Fintice
Pedagogická pozícia 2.8.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Súkromné odborné učilište ELBA
Záhradnícka 83/19, Svinia
Manažment 13.7.2021
Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2, Prešov
Manažment 12.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 8.7.2021
Základná škola
Matice slovenskej 13, Prešov
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Súkromná spojená škola European Englilsh School
Solivarská 28, Prešov
Pedagogická pozícia 1.7.2021
Súkromná spojená škola European Englilsh School
Solivarská 28, Prešov
Pedagogická pozícia 29.6.2021
Súkr. šport. gym. ELBA
Smetanova 2, Prešov
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Súkr. šport. gym. ELBA
Smetanova 2, Prešov
Pedagogická pozícia 18.6.2021
Súkr. šport. gym. ELBA
Smetanova 2, Prešov
Pedagogická pozícia 18.6.2021