Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 162
Stredná odborná škola
Rastislavova 332, Nováky
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Základná škola s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Spojená škola
Školská 386/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Spojená škola
Školská 386/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.6.2024
Základná škola
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8, Myjava
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Stredná odborná škola
Rastislavova 332, Nováky
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Základná škola
Novomeského 11, Trenčín
Nepedagogická pozícia 13.6.2024
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha
Školská 368/2, Horné Srnie
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8, Myjava
Pedagogická pozícia 13.6.2024
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 12.6.2024