Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 29
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Nepedagogická pozícia 3.2.2023
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 1.2.2023
Základná škola
Na dolinách 27, Trenčín
Pedagogická pozícia 31.1.2023
Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.1.2023
Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.1.2023
Základná škola
Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 26.1.2023
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30, Brezolupy
Pedagogická pozícia 20.1.2023
Stredná odborná škola pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 19.1.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 19.1.2023
Základná škola
Na dolinách 27, Trenčín
Pedagogická pozícia 17.1.2023
Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca
Trenčianská 66/28, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca
Trenčianská 66/28, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca
Trenčianská 66/28, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca
Trenčianská 66/28, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Materská škola
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 13.1.2023
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Materská škola
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 12.1.2023