Manažment

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 127
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Materská škola
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola s materskou školou kardinála A. Rudnaya
Považany 216, Považany
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Základná škola
Školská 125, Dolné Kočkovce
Pedagogická pozícia 20.5.2022
Centrum voľného času
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Manažment 20.5.2022
Základná škola s materskou školou
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Materská škola
A. Grznára 1441, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola s materskou školou
Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola s materskou školou
Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Mládežnícka 1434/16, Púchov
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola s materskou školou
Lúka 135, Lúka
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Nepedagogická pozícia 18.5.2022
Súkromná Základná umelecká škola VOLCANO
Lipová 8, Handlová
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola
Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
Nepedagogická pozícia 16.5.2022
Materská škola
M. Turkovej 5, Trenčín
Manažment 16.5.2022
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce
Pedagogická pozícia 13.5.2022
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, Prievidza
Pedagogická pozícia 13.5.2022