Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 24
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná materská škola
M. Turkovej 22, Trenčín
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Súkromná materská škola
M. Turkovej 22, Trenčín
Pedagogická pozícia 21.9.2021
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 21.9.2021
Základná škola
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.9.2021
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 17.9.2021
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 17.9.2021
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 17.9.2021
Základná škola s materskou školou
Dolná Poruba 88, Dolná Poruba
Pedagogická pozícia 13.9.2021
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Nepedagogická pozícia 10.9.2021
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Nepedagogická pozícia 10.9.2021
Základná škola
Slatinská 3, Beluša
Pedagogická pozícia 9.9.2021
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
Pedagogická pozícia 9.9.2021
Základná škola
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Nepedagogická pozícia 8.9.2021
Základná škola s materskou školou
Bolešov 276, Bolešov
Pedagogická pozícia 8.9.2021
Základná škola s materskou školou
Školská ulica 243/1, Košeca
Pedagogická pozícia 8.9.2021
Školský klub detí pri základnej škole s materskou školou
Horná Streda 391, Horná Streda
Pedagogická pozícia 7.9.2021
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
Pedagogická pozícia 3.9.2021
Centrum voľného času
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Manažment 2.9.2021