Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 38
Materská škola
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Materská škola
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Materská škola
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 17.1.2022
Základná škola s materskou školou
Dolná Poruba 88, Dolná Poruba
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Slatinská 3, Beluša
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola s materskou školou
m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Školská jedáleň pri Strednej priemyselnej škole
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 13.1.2022
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola
Školská 492/15, Nitrianske Rudno
Nepedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola
Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku
Dolná Súča 252, Dolná Súča
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia
Školská 386, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Materská škola
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Súkromné centrum špecialno - pedagogického poradenstva HELP- DYS
Lúky 127, Lúky
Nepedagogická pozícia 10.1.2022