Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 46
Základná škola
Hurbanova 128/25, Stará Turá
Nepedagogická pozícia 2.10.2023
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 28.9.2023
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola s materskou školou
Dolná Poruba 88, Dolná Poruba
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Nepedagogická pozícia 27.9.2023
Základná škola
Viestova 1, Myjava
Pedagogická pozícia 27.9.2023
Materská škola
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 26.9.2023
Základná škola
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Nepedagogická pozícia 26.9.2023
Základná škola s materskou školou, Udiča 248
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 25.9.2023
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Nepedagogická pozícia 25.9.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nepedagogická pozícia 24.9.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 24.9.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 24.9.2023
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
Pedagogická pozícia 22.9.2023
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 14, Trenčín
Nepedagogická pozícia 22.9.2023
Stredná priemyselná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 21.9.2023
Stredná priemyselná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 21.9.2023