Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 20
Základná škola
Janka Palu 2, Nemšová
Pedagogická pozícia 29.9.2022
Základná škola
Hodžova 37, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Diamonds
Mišúta 23, Prievidza
Pedagogická pozícia 28.9.2022
Materská škola
Vaďovce 93, Vaďovce
Manažment 28.9.2022
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Súkromné centrum špecialno - pedagogického poradenstva HELP- DYS
Lúky 127, Lúky
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromné centrum špecialno - pedagogického poradenstva HELP- DYS
Lúky 127, Lúky
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ
Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Nepedagogická pozícia 20.9.2022
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8, Prievidza
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná stredná odborná škola
Zlatovská cesta 35, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Súkromná stredná odborná škola
Zlatovská cesta 35, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Základná škola
Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 19.9.2022
Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola s materskou školou kardinála A. Rudnaya
Považany 216, Považany
Nepedagogická pozícia 12.9.2022
Súkromná Materská škola
Horné Naštice 106, Horné Naštice
Pedagogická pozícia 11.9.2022
Základná škola
Medňanská 514/5, Ilava
Pedagogická pozícia 7.9.2022
Základná škola s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Pedagogická pozícia 6.9.2022
Základná škola
Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 31.8.2022
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
5. apríla 792/14, Bánovce nad Bebravou
Pedagogická pozícia 25.8.2022