Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 25
SZŠ
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 1.2.2023
Základná škola
Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 31.1.2023
Základná škola
Hroncova 23, Košice-Sever
Nepedagogická pozícia 30.1.2023
Základná škola
Mierová 46, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 26.1.2023
Školská jedáleň pri Základnej škole
Fándlyho 11, Pezinok
Nepedagogická pozícia 26.1.2023
Školská jedáleň pri Základnej škole
Pavla Horova 16, Bratislava-Devínska Nová Ves
Nepedagogická pozícia 25.1.2023
Súkromná materská škola Detské centrum
Blumentálska 16, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 25.1.2023
Súkromná materská škola
Mlynské nivy 44/C, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 25.1.2023
Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy
Ostredková 10, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 24.1.2023
Základná škola
Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 23.1.2023
Gymnázium Jura Hronca, ako organizačná zložka Spojenej školy
Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 17.1.2023
Školská jedáleň pri Základnej škole
Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 17.1.2023
Základná škola s materskou školou
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Nepedagogická pozícia 16.1.2023
Základná škola s materskou školou
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Nepedagogická pozícia 16.1.2023
Školská jedáleň pri Materskej škole
Suchohradská 3, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 16.1.2023
Základná škola
Komenského 3, Bernolákovo
Nepedagogická pozícia 12.1.2023
Základná škola s materskou školou
Orešie 3, Pezinok
Nepedagogická pozícia 12.1.2023
Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69, Senec
Nepedagogická pozícia 11.1.2023
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 10.1.2023
Základná škola
Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Nepedagogická pozícia 8.1.2023