Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 2, Košice-Dargovských hrdinov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet , Word, Excel, Edupage
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019

Nástup do zamestnania : 1. 9. 2024

Ďalšie informácie:
- Žiadosti zasielať do 3. 6. 2024
- Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný
pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Krosnianska 2
04022 Košice-Dargovských hrdinov
https://zskrosnianska2.edupage.org/
0556712526
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Špilárová
055 6 712 526