Všetko o Edujobs.sk

Naša vízia

Spájať školy s najkvalitnejšími uchádzačmi a pomôcť tak školstvu na jeho ceste k vyššej kvalite.


Čo je to edujobs.sk?

Edujobs.sk je iniciatíva spoločnosti Profesia, s.r.o., prevádzkovateľa rovnomenného pracovného portálu, ktorej cieľom je poskytnúť riaditeľom škôl a školských zariadení moderný nástroj pre vyhľadávanie nových kolegov do ich učiteľského kolektívu. Uchádzačom poskytuje ucelený prehľad o aktuálnej ponuke voľných pracovných miest v školstve s možnosťou pokročilého vyhľadávania či automatizovaného posielania ponúk priamo na ich e-mail.


Čo ponúka školám, uchádzačom a firmám?

Umožňuje bezplatne inzerovať všetky pedagogické a odborné pozície pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia, ktoré sú zapísané do siete škôl. Dáva školám možnosť získať aj nepedagogických zamestnancov. Otvára priestor na spoluprácu medzi firmami a školami. Informuje o možnostiach kariérneho rastu pre učiteľov a približuje špecifiká práce v školstve širokej verejnosti.


Prečo edujobs.sk a prečo bezplatne?

Pretože:

  • vzdelávanie je poslaním a kvalitné vzdelanie je základom pre budúce zamestnanie našich detí,
  • súčasný zákonom vyžadovaný systém zverejňovania pracovných pozícií je neprehľadný,
  • trh práce a konkurencia medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi by mala fungovať aj vo verejnej a štátnej správe,
  • školy a školské zariadenia nemajú prostriedky na inzerovanie voľných pracovných miest na online job portáloch či v tlačených médiách a uchádzači sa tak často nedozvedia o aktuálnej ponuke práce,
  • učiteľské povolanie je potrebné zatraktívniť v očiach absolventov, uchádzačov, ale aj verejnosti,
  • sme stretli množstvo angažovaných učiteľov, ktorí sú autoritami pre svojich študentov, a aj my chceme pomôcť tomu, aby takých ľudí bolo v školách viac.

Chcete podporiť edujobs.sk?

EDUJOBS nie je financovaná z verejných zdrojov. Vznikla ako nekomerčná iniciatíva spoločnosti Profesia a je otvorená partnerstvu s firmami, ktoré chápu investície do skvalitňovania slovenského školstva ako dôležitú súčasť ich práce. Edujobs.sk poskytuje svoje služby viac ako 19000 subjektom, pripravujúcim aj vaše deti a vašich budúcich zamestnancov. Ak vás táto iniciatíva zaujala, informujte sa ako sa môžete stať jej súčasťou.