Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 9 z 9
Súkromná základná umelecká škola
Ul. Maši Haľamovej 21, Martin
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Súkromná základná umelecká škola
Ul. Maši Haľamovej 21, Martin
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Súkromná základná umelecká škola
Ul. Maši Haľamovej 21, Martin
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.1.2023
Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.1.2023
Cirkevná spojená škola sv. Martina
Školská 1661/4, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Cirkevná spojená škola sv. Martina
Školská 1661/4, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 12.1.2023
Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 10.1.2023
Súkromná ZUŠ Ars Akademy
Veľké Uherce 137, Veľké Uherce
Pedagogická pozícia 1.11.2022