Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 155
Základná škola s materskou školou
Plavecký Peter 89, Plavecký Peter
Pedagogická pozícia 19.06.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17 , Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17 , Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17 , Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Pedagogická pozícia 18.06.2021
Str. zdravot. škola
Lichardova 1, Skalica
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
Nepedagogická pozícia 17.06.2021
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM
Komenského ulica 1219/1 , Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 16.06.2021
Špeciálna základná škola
Juraja Fándlyho 751, Sereď
Pedagogická pozícia 16.06.2021
SPŠ
Komenského 1, Trnava
Pedagogická pozícia 16.06.2021
Materská škola
Štúrova 419/1, Leopoldov
Pedagogická pozícia 17.06.2021
Materská škola
Štúrova 419/1, Leopoldov
Pedagogická pozícia 17.06.2021
Materská škola
Štúrova 419/1, Leopoldov
Pedagogická pozícia 17.06.2021