Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 150
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava
Nepedagogická pozícia 27.5.2022
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Manažment 26.5.2022
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10, Šintava
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola Vilka Šuleka
Školská 165, Hlohovec
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola s materskou školou
Osloboditeľov 9, Červeník
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola
Podzámska 35, Hlohovec
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 7279/30, Trnava
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Nepedagogická pozícia 23.5.2022
Obchodná akadémia
Kukučínova 2, Trnava
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 23.5.2022
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 23.5.2022