Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 90
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Nepedagogická pozícia 31.3.2023
Materská škola
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 31.3.2023
Základná škola
Holubyho 15, Piešťany
Manažment 30.3.2023
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Nepedagogická pozícia 29.3.2023
Gymnázium M.R.Štefánika
Slnečná 2, Šamorín
Nepedagogická pozícia 29.3.2023
Základná škola s materskou školou
Školská ulica 163/9, Voderady
Pedagogická pozícia 29.3.2023
Základná škola
Holubyho 15, Piešťany
Pedagogická pozícia 28.3.2023
Základná škola
Štvrť SNP 1415/49, Galanta
Nepedagogická pozícia 28.3.2023
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 28.3.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Pedagogická pozícia 27.3.2023
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Pedagogická pozícia 27.3.2023
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Pedagogická pozícia 27.3.2023
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23, Trnava
Pedagogická pozícia 27.3.2023
Spojená škola
Jána Bottu 31, Trnava
Nepedagogická pozícia 27.3.2023
Základná škola s materskou školou
Križovany nad Dudváhom 250, Križovany nad Dudváhom
Pedagogická pozícia 24.3.2023
Základná škola s materskou školou
Na výhone 188, Moravany nad Váhom
Pedagogická pozícia 24.3.2023
Základná škola
Podzámska 35, Hlohovec
Pedagogická pozícia 22.3.2023
Základná škola
Podzámska 35, Hlohovec
Pedagogická pozícia 22.3.2023
Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30, Trnava
Pedagogická pozícia 22.3.2023
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Pedagogická pozícia 21.3.2023