Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 27
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, Trnava
Nepedagogická pozícia 23.11.2021
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
Pedagogická pozícia 23.11.2021
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
Pedagogická pozícia 23.11.2021
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
Pedagogická pozícia 23.11.2021
Základná škola
Radošovce 338, Radošovce
Pedagogická pozícia 22.11.2021
Základná škola s materskou školou
Komenského 133, Šoporňa
Pedagogická pozícia 19.11.2021
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava
Nepedagogická pozícia 19.11.2021
Základná škola s materskou školou
Osloboditeľov 9, Červeník
Pedagogická pozícia 18.11.2021
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380, Senica
Pedagogická pozícia 18.11.2021
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1, Skalica
Nepedagogická pozícia 12.11.2021
Základná škola s materskou školou
A. Felcána 4, Hlohovec
Pedagogická pozícia 11.11.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 10.11.2021
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Nepedagogická pozícia 8.11.2021
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Kuzmányho 1, Piešťany
Pedagogická pozícia 6.11.2021
Základná škola s Materskou školou Angely Merici
Halenárska 45, Trnava
Pedagogická pozícia 4.11.2021
Základná škola s materskou školou
Dolné Zelenice, Dolné Zelenice
Pedagogická pozícia 3.11.2021
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava
Nepedagogická pozícia 3.11.2021
Súkromná základná škola
Zavarská 9, Trnava
Pedagogická pozícia 27.10.2021
Základná škola s materskou školou
A. Felcána 4, Hlohovec
Pedagogická pozícia 26.10.2021
Základná škola
Školská 840, Lehnice
Pedagogická pozícia 26.10.2021