Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 44
Základná škola
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Základná škola
Školská 840, Lehnice
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Základná škola Dr.Ivana Dérera
Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola s MŠ
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Súkromná spojená škola
Dolná 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Súkr. ZŠ pre intel.nad.
Znievska 2, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 116, Lehnice
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Školská 11, Malinovo
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Evanjelické gymnázium ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
M. R. Štefánika 17, Martin
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola
Šrobárova 20, Prešov
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 29.04.2021
Gymnázium bilingválne
Tomáša Ružičku 3, Žilina
Pedagogická pozícia 29.04.2021
Základná škola
Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 29.04.2021
Základná škola
Kalinkovo 194, Kalinkovo
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Základná škola s materskou školou
Školská 647, Trstice
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Základná škola
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 26.04.2021
Základná škola s materskou školou
Školská 647, Trstice
Pedagogická pozícia 22.04.2021