Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 46
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Materská škola
Jankolova 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Súkromná stredná športová škola
M. C. Sklodowskej 1, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola
Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.1.2022
Základná škola
Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 12.1.2022
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 11.1.2022
Základná škola
Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 11.1.2022
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola
Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 7.1.2022
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.1.2022
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.1.2022
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.1.2022
Materská škola
Jankolova 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 5.1.2022